W ramach gwarancji należytego wykonania umowy dotyczącej budowy hali sportowo-widowiskowej oraz stadionu Radomskiego Centrum Sportu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji odzyskał już ponad 10,5 mln złotych.

 

Do pierwszej transzy, wynoszącej ponad 9,3 mln złotych, dodać należy odzyskaną właśnie kolejną część wspomnianej sumy, tj. blisko 1,23 mln złotych. - Pieniądze trafiły już na nasze konto. Kwota ta będzie dodana do puli, jaką będziemy dysponować przy przetargu na dokończenie prac - informuje prezes Zarządu MOSIR-u, Grzegorz Janduła.