Główny wykonawca hali sportowo-widowiskowej nie oddał do użytkowanie obiektu w wyznaczonym terminie. - Prace nie zakończyły się we wskazanym w aneksie do umowy terminie, więc naliczamy kary umowne - mówi Grzegorz Janduła, prezes MOSiR-u. Prace wykończeniowe, w tym murarskie, tynkarskie i malarskie na wyższych poziomach hali są kontynuowane. Główny wykonawca przygotował także do odbioru część pomieszczeń na parterze.

Roboty na dachu, na dzień 13 listopada, zostały ukończone w 98 procentach. Trwają ostatnie prace związane z wykonaniem białego montażu, konstrukcji pod elewację alumiową czy nawierzchni placu od ul. Jordana.

Wkrótce zakończą się także prace związane z montażem belek zębatych na trybunie północnej oraz belek na trybunie południowej stadionu. W części północnej gotowe są już trzy klatki.